B og U Handicap Viborg

Beskrivelse af B og U Handicap Viborg

Institutionen er oprettet af Viborg Amt i 2004 efter § 66 i serviceloven stk.6.

 

Serviceloven § 66

Anbringelsessteder for børn og unge kan være:

  1. Plejefamilier,
  2. Kommunale plejefamilier,
  3. Netværksplejefamilier,
  4. Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder,
  5. Opholdssteder for børn og unge,
  6. Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, eller
  7. Pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.

Socialtilsynet træffer efter ansøgning og dialog med ansøger afgørelse om godkendelse som generelt egnet af tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, såfremt tilbuddet opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18.bringelsessted, at anbringelsesstedet er godkendt efter § 66 a, stk. 1, nr. 2, stk. 2, 6 eller 7, eller efter § 5 i lov om socialtilsyn.

 

Institutionen overgik til Viborg Kommune i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

Vi modtager børn og unge i alderen 0-18 år, samt op til 25 år på § 107 plads.

  • Afdelingen Egeskovhus varetager aflastning samt fuldtidsanbringelser for børn og unge med multiple funktionsnedsættelser af enhver art.
  • Afdelingen Rødehus varetager aflastning samt fuldtidsanbringelser for børn og unge med AutismeSpektrumForstyrrelse diagnoser.
  • Afdelingen Reden varetager aflastning for børn og unge med ADHD diagnoser.

Personalegruppen er bredt sammensat af pædagoger, medhjælpere, pædagogisk assistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, ergoterapeut. Desuden har vi tilknyttet børnelæge Jonas Hansen.


 

Sidst opdateret: 21.11.2019