Forældresamarbejde

På B og U Handicap Viborg er vores mål at sikre glæde, omtanke og kvalitet i det daglige arbejde samt at værne om de gode relationer – børnene, de unge og deres familie. 

 

Selvom barnet bor på B og U Handicap Viborg, har forældrene stadig forældremyndigheden og er således medbestemmende omkring barnets tilværelse.

Vi arbejder aktivt på, at forældrene forbliver barnets / den unges primære netværk.

 

Som forældre er man velkommen til at deltage i dele af børnenes hverdag, f.eks. lægebesøg, tøjindkøb samt deltage i aktiviteter som ridning, svømning og lignende. Ligeledes er man som forældre altid velkommen til at aflægge visit i kortere eller længere tid, vi har altid en kop kaffe at tilbyde. Den første tirsdag i hver måned har vi familiespisning for forældre og søskende til vores fastboende børn og unge.

I løbet af året inviteres forældrene til forskellige arrangementer som f.eks. sommerfest, julemiddag, forældremøder og en årlig udflugt.

 

To gange årligt afholdes statusmøde vedr. det enkelte barn, hvor forældre, sagsbehandler, lærer og evt. andre fagpersoner deltager. Det er kontaktpædagogen (hvert barn har en kontaktpædagog), der udarbejder oplæg vedrørende den pædagogiske og omsorgsmæssige indsats og kommer med oplæg til handleplan for barnet.

Kontaktpædagogen er ligeledes den primært ansvarlige i forhold til kontakten til forældre og andre samarbejdspartnere.

Derudover har alle fastansatte i gruppen kendskab til det enkelte barn.


Sidst opdateret: 23.10.2019