Hvem er vi?

Hvad er B og U Handicap Viborg

B og U Handicap Viborg er en døgninstitution under Viborg Kommune, som er bestående af tre afdelinger, Egeskovhus, Rødehus og Reden.

 

Egeskovhus og Reden er beliggende i samme bygning i Hald Ege, og Rødehus er i 2018 flyttet til renoverede og større lokaler på Røddingvej 11B i den anden ende af Viborg.


Målgruppen for alle afdelinger er børn og unge med handicaps i varierende grad.

 

Der kan bo op til 14 børn og unge fast på B og U handicap Viborg. Derudover kan vi have børn i aflastning. Hvor mange børn vi har plads til i aflastning, kan variere, alt efter hvor mange døgn børnene har fået bevilget.

 

Vi lægger vægt på et specialpædagogisk miljø, som er præget af udfordringer, oplevelser, samvær og omsorg.

 

Personalegruppen på B og U Handicap Viborg består hovedsagelig af pædagogisk personale. Derudover er der ansat personale til køkken og kontorfunktioner.

Vi har ansat en ergoterapeut i huset. Hun hjælper børnene/de unge med den fysisk udvikling, samt sikre at medarbejderne er klædt på til at støtte børnene/de unge i deres fysiske udvikling og samtidig passe på sig selv i arbejdet. På samme måde har vi ansat sygeplejersker til at sikre den sundhedsfaglige opgave omkring børnene, herunder medicin.

 

Fysiske rammer:

B og U handicap Viborg er etableret i 2004 i en bygning i det gamle Hald Ege. Vi lægger vægt på, at de fysiske rammer er lyse og rummelige. Vi har gode udenoms arealer, som er specielt indrettede til børn med funktionsnedsættelse. Vi har bl.a. sansehave og legeplads. Indendørs er der endvidere et snoezel-rum, samt spabad.

 

For alle tre afdelinger gælder, at vi lægger vægt på:

  • Hjemlige rammer, hvor der skabes rum for samvær, kommunikation, leg og oplevelser.
  • At tilrettelægge en tryg og udfordrende hverdag, med udgangspunkt i det enkelte barns muligheder og interesser. En hverdag, som imødekommer barnets behov for trivsel, udvikling, omsorg og pleje.
  • Børnenes indbyrdes leg og kommunikation, da vi mener, at dette har afgørende betydning for barnets udvikling af selvforståelse og sociale kompetencer.
  • Gennem kommunikation med barnet at forsøge at forstå og understøtte barnet i at realisere egne mål, for herigennem at give barnet oplevelsen af at have indflydelse på sig eget liv.

Herudover mener vi, det er vigtigt, at børnene får varierede, sansemæssige oplevelser, hvilket vi tilgodeser i vore miljøer – såvel ude som inde.

 

Vi forsøger i videst muligt omfang at få gode fællesopleveler udenfor institutionen i form af udflugter, byture eller oplevelser i naturen.

 

Sidst opdateret: 21.11.2019