Reden

Målgruppe: Børn og unge med ADHD-diagnoser. Der er plads til 8 aflastningsbørn i Reden.

 

Fysiske rammer: Afdelingen er lille og hyggelig. Der er gode udenoms arealer bl.a. med legeplads med bålsted.

 

Til fælles ophold og hygge er der:

  • Opholdsstue med sofagruppe, TV og video og musikanlæg.
  • Spisekøkken med lille sofagruppe, TV og video.

Hvordan bor vi: Børnene har alle deres eget værelse.

 

Pædagogisk indsats: I Reden er der en blandet børnegruppe med det fællestræk, at de er meget let afledelige. Flere af børnene er meget hurtige og kræver konstant opmærksomhed.

 

Med udgangspunkt i barnets/den unges individuelle behov og ressourcer, tilrettelægges en hverdag præget af struktur, forudsigelighed, tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser således at der tages vare på barnets hele liv og udviklingsmuligheder.

 

I det pædagogiske arbejde anvender vi bl.a. metoden ”low arousal”. Vort afsæt er KRAP pædagogikken. Det vil sige forståelsen for at alle mennesker rummer nogle ressourcer og vil blive mødt med den anerkendende tilgang, både daglig og i planlægning af aktiviteter.

 

Når barnet er på Reden, følger det sin skole, SFO eller børnehave. Barnet indgår i øvrigt i Redens døgnrytme og aktiviteter, når det er i aflastning.

 

 

Sidst opdateret: 21.11.2019