Rødehus

Målguppe: Børn og unge med autisme diagnoser. Der er plads til 6 fastboende børn i Rødehus samt et antal aflastningsbørn afhængigt af bevillingernes størrelse.

 

Fysiske rammer: Afdelingen er opdelt i to børnegrupper. Der er gode udenoms arealer bl.a. med stor legeplads, der er under etablering.

 

Til fælles ophold og hygge er der pr. gruppe:

  • Opholdsstue med sofagruppe, TV og video og musikanlæg.

Der er fælles for de to grupper:

  • Stort spisekøkken

Hvordan bor vi: Børnene har alle deres eget værelse. Værelserne er indrettede i samarbejde med forældrene, således at de tilgodeser børnenes behov.

 

Dagligdagen for vores fastboende børn: Vi gør dagligt brug af de muligheder, vi har i huset, såsom spil, diverse legetøj, cykler osv. Ligeledes søger vi at give gode fælles oplevelser udenfor Rødehus i form af udflugter, byture og oplevelser i naturen. Skolebørnene benytter lokalområdets specialskoler, og for førskolebørnene tilrettelægges der i formiddagstimerne aktiviteter, med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer.

 

De fastboende børn deltager i fritidsaktiviteter, såsom svømning og ridning – afhængigt af deres funktionsniveau.

 

Pædagogisk indsats: I Rødehus er der en blandet børnegruppe med det fællestræk, at de har udfordringer med at lege sammen. Flere af børnene er meget hurtige og kræver konstant opmærksomhed.

 

Med udgangspunkt i barnets/den unges individuelle behov og ressourcer, tilrettelægges en hverdag præget af struktur, forudsigelighed, tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser således at der tages vare på barnets hele liv og udviklingsmuligheder.

 

I det pædagogiske arbejde bruger vi billedkommunikation i form af boardmaker. Vort afsæt er KRAP pædagogikken. Det vil sige forståelsen for at alle mennesker rummer nogle ressourcer og vil blive mødt med den anerkendende tilgang, både daglig og i planlægning af aktiviteter.

 

Når barnet er på Rødehus, følger det sin skole, SFO eller børnehave. Barnet indgår i øvrigt i Rødehus’ døgnrytme og aktiviteter, når det er i aflastning.


 


 

Sidst opdateret: 29.11.2019