Rødehus

Rødehus

Rødehus

Målgruppe Børn og unge med autisme diagnoser

Der er plads til 7 fastboende børn i Rødehus samt et antal aflastningsbørn afhængigt af bevillingernes størrelse.
Fysiske rammer: Afdelingen er opdelt i to børnegrupper. Der er gode udenomsarealer bl.a. med stor legeplads, der er under etablering.
Til fælles ophold og hygge er der pr gruppe:

  •  Opholdsstue med sofagruppe, TV og video og musikanlæg.

Der er fælles for de to grupper:

  •  Stort spisekøkken

 

Hvordan bor vi:

Børnene har alle deres eget værelse. Værelserne er indrettede i samarbejde med forældrene, således at de tilgodeser børnenes behov.
Dagligdagen for vores fastboende børn: Vi gør dagligt brug af de muligheder, vi har i huset, såsom spil, diverse legetøj, cykler osv. Ligeledes søger vi at give gode fælles oplevelser udenfor Rødehus i form af udflugter, byture og oplevelser i naturen. Skolebørnene benytter lokalområdets specialskoler, og for førskolebørnene tilrettelægges der i formiddagstimerne aktiviteter, med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer.
De fastboende børn deltager i fritidsaktiviteter, såsom svømning og ridning – afhængigt af deres funktionsniveau.

Pædagogisk indsats:

I Rødehus er der en blandet børnegruppe med det fællestræk, at de har udfordringer med at lege sammen. Flere af børnene er meget hurtige og kræver konstant opmærksomhed.
Med udgangspunkt i barnets/den unges individuelle behov og ressourcer, tilrettelægges en hverdag præget af struktur, forudsigelighed, tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser således at der tages vare på barnets hele liv og udviklingsmuligheder.
I det pædagogiske arbejde bruger vi billedkommunikation i form af boardmaker. Vort afsæt er KRAPpædagogikken. Det vil sige forståelsen for at alle mennesker rummer nogle ressourcer og vil blive mødt med den anerkendende tilgang, både daglig og i planlægning af aktiviteter.
Når barnet er på Rødehus, følger det sin skole, SFO eller børnehave. Barnet indgår i øvrigt i Rødehus´s døgnrytme og aktiviteter, når det er i aflastning.

Sidst opdateret: 10.10.2018